Pas op!!! -- PHP Error

Tilburg - Vandaag is er vanuit onze server het grote boze PHP Monster ontsnapt. Het gaat hier om een ongevaarlijk diersoort, maar heeft veel waarde voor de eigenaar. Probeer het PHP Monster in dezelfde staat terug te bezorgen als was toen het is weggelopen!

Signalement: Luisterd naar de naam PHP Monster en zijn beste vriendje is Databeest. Deze twee werken vaak samen en kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Het PHP Monster bevat veel codes en verschillende functies.

Mocht u informatie hebben die zou kunnen leiden tot het terugvinden van ons PHP Monster, gaarne contact opnemen met onze webmaster